Arinna

Valmennuksemme rakentuvat käytännönläheiselle toiminnalliselle oppimiselle. Oman tekemisen tutkiminen, tilanteiden havainnointi ja uuden harjoitteleminen muodostavat oppimisen ytimen. Lisäksi tarjoamme lyhyitä, ajankohtaisia ja ajattelua virittäviä alustuksia. Vahvuutenamme on ihmisen mielen tuntemus ja syvällinen käsitys oppimisesta.

Kollegataidoissa olennaista on, että ihmiset onnistuvat rakentamaan tiimin ja viiteryhmien sisällä korkealaatuisen yhteyden. Tehokkaan organisaatiokansalaisen taitoihin kuuluu:

  • oman vaikutuskehän tunnistaminen
  • ydintoiminnan jäsentäminen
  • itsensä jatkuva kehittäminen
  • hyvien suhteiden vaaliminen
  • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • kyky ottaa puheeksi hankalia asioita
  • kyky huolehtia omasta ja toisten hyvinvoinnista.

Yhteinen maali ja yhdessä sovitut toimintatavat sekä ratkaisujen etsimiseen suuntautuva ajattelu vievät asioita vauhdikkaasti eteenpäin.

Organisaatiokansalaisuuspassin™ avulla voit ottaa näiden taitojen jatkuvan kehittämisen osaksi tavoitteellista toimintaa. Organisaation sosiaalinen pääoma vahvistuu.