Valmennus työyhteisöille

Yksilön ja yhteisön yhteensovittaminen.

Valmennus on ajankohtaista, kun organisaatiossa tarvitaan tilaa uudelle ajattelulle sekä tietoja ja taitoja toimia rakentavasti muuttuvassa työelämässä. Valmennus on organisaation suunnitelmallisen kehittämisen tuki.

Valmennus on lyhyimmillään muutaman tunnin mittainen inspiroiva työpaja tai pitkäjänteinen pysyvään oppimiseen ja muutokseen tähtäävä prosessi. Valmennus voidaan toteuttaa lähitapaamisina, etänä tai hybridiratkaisuin. Suunnittelemme valmennuksen asiakkaan tarpeiden mukaan.

Valmennuksemme rakentuvat käytännönläheiselle oppimiselle. Teoria, oman ajattelun ja toiminnan tutkiminen, tilanteiden objektiivinen havainnointi sekä uuden harjoitteleminen muodostavat oppimisen ytimen.