Elämänkaari­työskentely

Matkalla minuuteen.

Kuka minä olen?
Mistä tulen?
Minne olen matkalla?
Millaisen jäljen jätän?

Aina ei ole tarvetta psykoterapialle, mutta silti voi tuntua, että itseapukeinot eivät tarjoa riittävästi tukea omien kysymysten ja elämänvaiheiden teemojen selvittämiseen.

Haluaisitko, että elämäsi olisi helpompaa? Haluaisitko, että elämäsi tuntuisi enemmän sinun omalta elämältäsi? Haluaisitko elää elämää, jonka pystyt hyväksymään, omistamaan ja allekirjoittamaan? Oman näköisen elämän eläminen edellyttää, että tunnet itsesi, ymmärrät valintasi ja olet sinut elämäsi kanssa.

Työskentelyn liikkeelle laittava kysymys voi liittyä ihmissuhteisiin, työhön, arvoihin, maailmankatsomukseen, terveyteen, valintoihin, kriiseihin, muutostilanteisiin, tasapainon löytämiseen, elämän merkityksellisyyden etsintään – siis lähes mihin tahansa mitä haluat tutkia syvemmin omaan elämänkaareesi liittyen.

Mitä mahdollisuuksia ja rajoitteita eri ikävaiheet tarjoavat? Mitä ovat ihmisen kehityksen yleiset lainalaisuudet ja mitkä ovat elämäsi yksilölliset ja ainutlaatuiset elementit ja ratkaisut? Elämänkaarityöskentely tukee ratkaisujen etsimistä, valintojen tekemistä ja antaa rohkeutta edistää hyvää ja oman näköistä elämää.