Työnohjaus

Työn ytimessä.

Työnohjaus tarjoaa tilaa pysähtymiselle ja pohdiskelulle, joka tuottaa uusia näkökulmia ja auttaa vaihtamaan ajattelun asentoa.

Työelämässä on tärkeää pysähtyä säännöllisesti pohtimaan mitä ympärillä tapahtuu ja kuinka itse voi. Tiedostava ajattelu herää ja myönteinen muutos on mahdollinen.

Työnohjauksessa vahvistamme sitä, mikä sujuu hyvin. Hahmotamme sen, mikä kannattelee tulevaisuuteen ja kannattaa säilyttää. Onnistumisten huomaaminen lisää työniloa, palkitsee ja kannustaa eteenpäin.

Työnohjauksessa suuntamme osaamista kohti kestävää menestystä. Kehitämme uusia kykyjä ja taitoja. Opettelemme esimerkiksi kykyä arvioida mihin selviytymiskeinomme meitä vievät. Onko suorittaminen ja omien tuntemusten syrjään työntäminen tie, jota haluan kulkea vuodesta toiseen?

Tuottaako työ mielihyvää, innostusta, työniloa vai kuormitusta? Työelämä ei aina kohtele meitä reilusti, silti hyvän työelämän taitoja voi aina harjoitella. Asioita voi ani harvoin muuttaa heti, mutta omaan mieleen voi vaikuttaa. Kehittämällä itsetuntemusta voimme löytää rakentavia vaihtoehtoja kohdata muut ihmiset ja hankalatkin asiat.

Työnohjauksessa ravistelemme omaa ajattelua, kehitämme myötätuntoa itseä ja toisten tarpeita kohtaan ja saamme rohkeutta toimia merkityksellisten asioiden puolesta.

Työnohjauksen hyötyjä

Lisääntyy:

itsereflektiotaidot

oma toimijuus ja vastuun ottaminen

työmotivaatio ja työteho

työtyytyväisyys

työssä jaksaminen

asiakastyön rajojen tunnistaminen

avoimuuden kulttuuri

merkityksellisyyden kokemus

selviytymiskykyisyys, resilienssi

priorisointitaidot

kannustava ilmapiiri 

yhteistyö, arvostava vuorovaikutus

tuottavat ja toimivat työskentelytavat

hallinnan tunne

perustehtävän ja tavoitteiden selkeys 

uudet ideat ja kehittämisehdotukset 

Vähenee:

projisointi, defensiivisyys

itsensä vähättely

ristiriidat

huhut, luulot ja arvailut 

stressi

uupumus

reaktiivinen käytös

poissaolot

työpaikan vaihtoaikeet

kaaostunnelma

narina ja valitus, negatiivisuus

kilpailu ja kyräily

työn kielteisten asioiden vaikutus

kiire