Arinna

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa käytännön harjoitusta kohti uusia taitoja ja kykyjä sekä tasapainoa työssä. Oman työn arvostava ja hyväksyvä tutkiminen johtaa työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden vahvistumiseen sekä suuntaa energiaa rakentavaan toimintaan. Työnohjaus antaa täsmätyökaluja itsensä ja oman työn pitkäaikaiseen kehittämiseen.

Arinnan työnohjaajilla on vankka pätevöityminen johdon ja esimiesten sekä yhteisöjen ja työryhmien työnohjaukseen sekä pitkäaikaisen työkokemuksen että työnohjaus-, konsultointi-, mentorointi- ja couchauskoulutusten myötä. Teemme työnohjausta sekä yksityisen että julkishallinnon eri toimialoilla.

 

Coaching

Dialogiin pohjautuvaa oppimista ja oivaltamista

Coaching on organisaation avainhenkilöiden kanssa tehtävää luottamuksellista ja tavoitteellista kehitystoimintaa. Coaching ja valmennus tähtäävät yksilön kehitykseen ja työsuorituksen parantamiseen valmentavan keskustelun avulla. Kyse on syvällisestä oppimisesta, oivaltamisesta, joka liitetään tekemiseen.

Valmentaja ei anna neuvoja, mutta tarjoaa työvälineitä ja dialogista pintaa asioiden jäsentämiseen, reflektointiin ja ratkaisujen etsintään. Valmennettava saa työvälineitä omaan johtamiseen, sillä valmentava esimiestyö on tämän päivän johtamista. Valmentava esimies osaa houkutella työntekijöistä esiin yhä parempaa osaamista.