Arinna

Tulevaisuuden johtamisen kulmakiviä ovat strategian johtamisen lisäksi itsen johtaminen, yhteisön johtaminen ja suhteiden johtaminen. Se, millainen johtajana on ihmisenä, vaikuttaa hänen johtamansa ryhmän tuloksiin.

Tilt 360 on vahvuuksiin perustuva 360-mallilla toteutettu persoonallisuustesti, jonka taustateorioissa yhdistyvät aristoteeliset hyveet ja uusin aivotutkimus.

Tilt 360 lisää esimiesten ja johtajien itsetuntemusta ja nostaa näkyville esimiehen valmiudet luoda edellytyksiä yhteistyölle, linjakkaille arvoille, innovaatioille ja kestävälle kehitykselle. Menetelmään liittyvän coachauksen avulla esimiehiä tuetaan tunnistamaan olemassa olevia vahvuuksiaan, myös piilossa olevia. Lisäksi autetaan itse kutakin tiedostamaan omia sokeita pisteitä, joiden kehittäminen vaikuttaa systeemisesti koko johdettavan yhteisön toimintaan.

Lisätietoja The Art of Conscious Leadership