Arinna

Mentorointi on tehokas ammatillisen kehittymisen menetelmä, jolla voidaan hyödyntää kokeneiden ja arvostettujen osaajien kykyjä ja osaamista tehokkaasti ja vaikuttavasti. Mentoroinnilla voidaan myös tukea potentiaalisten yksilöiden kehittymistä, menestymistä ja urakehitystä sekä ottaa käyttöön organisaatiossa piilevää luovuutta ja innovatiivisuutta. Parhaimmillaan mentorointi on toisilta oppimista, monimuotoisuutta ja vuorovaikutusta sekä oman työn ja organisaation kehittämistä.

Esimiesten mentorointialmennuksissa perehdytään uusien esimiesten mentorointiin ammatillisen kehittymisen tukimuotona ja tuetaan valmentavan johtajuuden kulttuurin toteuttamista sekä mentoroinnin konkreettista käynnistämistä organisaatiossa.

Vertaismentoroinnin tavoitteena on tarjota ammatillista tukea uudessa työssä aloittaville työntekijöille ja edistää osallistujien kasvua omaan ammattitehtävään ja tukea siten oman työroolin sisäistämistä. Vertaismentorointi on aina tasavertaista ja kahdensuuntaista vuorovaikutusta ja se kasvattaa koko yhteisön ammatillisuutta ja työhyvinvointia, tukee osaamisen jakamista ja kehittämistä sekä luo uudistavan työotteen kulttuuria. Ohjelma tukee vertaismentorointikäytäntöjen käynnistymistä organisaatiossa.