Arinna

Kuinka saada ihmiset motivoitumaan, näkemään yhteiset tavoitteet ja tekemään parhaansa?

Esimiesvalmennustemme ytimessä on esimiehen oma kasvu ja itsetuntemus.

Hyvän esimiestoiminnan lähtökohtana on aitous. Aitous perustuu kehittyneeseen itsetuntemukseen. Valmennuksen ytimen muodostaa itsensä johtamisen mestarikurssi. Muita aihealueita ovat mm. sydänjohtaminen, arvostava vuorovaikutus käytännössä, luovan tiimin johtaminen ja hankalien tilanteiden hallinta. Rohkean ja dialogisen kulttuurin luominen on taitolaji, jota voi oppia.

Vetovoimaa johtajuuteen – ryhmät on tarkoitettu esimiehille, jotka haluavat kehittää esimiestaitojaan, vahvistaa oma esimiesrooliaan, lisätä itsetuntemustaan, oppia uutta tietoa, tukea työyhteisöään kehittymään ja vahvistaa omaa verkostoaan